Objetivos

OBJETIVOS
Los objetivos de Danok Bat Eskola son:

1- Fomentar la iniciación deportiva,

2- Promover hábitos saludables para el resto de la vida de los niños

3- Educar en valores a través del juego

4- Enseñar a jugar al fútbol de modo participativo.


CONTENIDOS
Los “Contenidos” son los medios con los que buscamos llegar a nuestros objetivos:

Iniciación a los deportes colectivos desde una perspectiva lúdica, donde el juego sea el motor del aprendizaje.

El juego tradicional como base de la metodología, no se utilizan ejercicios de adultos aplicados sino juegos a la medida de los niños/as.

Enseñar valores y conductas mediante el deporte: solidaridad, esfuerzo, higiene, respeto…

Educar en el deporte como medio saludable y adquirir buenos hábitos para el resto de su vida.

Fomentar la participación activa de los niños/as en los entrenamientos y en los partidos, aprender y divertirse al mismo tiempo.

Exponer el fútbol desde el punto de vista recreativo, no se busca competir ni formar ganadores, se usa una metodología integradora e igualitaria.

Vivenciar situaciones motrices diferentes, aprender a sortearlas mediante la correcta ejecución y la toma de decisiones. Aprendizaje significativo, entender el por qué y para qué.

Desarrollar conceptos técnicos del fútbol según la habilidad de los niños/as y de otros deportes relacionados con el medio natural.
Helburuak
Danok Bat Eskola-ren helburuak hauek dira:

1- Kirolean hasiera bultzatu

2- Umeen bizitzarako ohitura osasuntsuak sustatu

3- Jolasaren bidez baloretan hezitu

4- Parte hartuz futbolean ikasi


Edukiak
“Edukiak” gure helburuetaraino heltzen laguntzen diguten baliabideak dira:

Ludikotasunetik talde-kiroletan hasiera. Jokoa ikasketaren erdigunea.

Betiko jolasa metodologiaren oinarria. Ez dira nagusien ariketak erabiltzen baizik eta umeen neurrirako jolasak baizik.

Kirolaren bidez baloreak eta jokaerak irakatsi: solidaritatea, ahalegina, higienea, begirunea…

Kirola inguru osasuntsutzat hartuta, kirolean hezitu bizitzarako ohitura onak lortu ahal izateko

Umeen parte hartze aktiboa bultzatu entrenamenduetan zein partidetan. Ikasi eta dibertitu aldi berean.

Futbola ludikotasunetik landu, ez da lehiakortasuna bilatuko, berdintasunezko metodologia eta integratzailea erabiliko da.

Egoera motorra ugariak bizi, akzioaren gauzatze egokiaren eta  aukeraketa onaren bidez hauek gainditzen ikasi. Ikasketa esanahitsua, zergatia eta zertarako ulertu.

Futbolaren zein beste kirol batzuen kontzeptu teknikoak landu umeen trebeziaren arabera.